Visi

Bahagian Perundangan berfungsi sebagai pusat undang undang Universiti

Misi

Memberi perkhidmatan perundangan selaras dengan Perlembagaan Universiti dan undang undang Malaysia