Penggubalan

Menggubal Memorandum Perjanjian (MoA) dan Memorandum Persefahaman (MoU) sama ada di antara Universiti dan kakitangan atau antara Universiti dan pihak luar (termasuk agensi kerajaan Malaysia yang lain).

Merangka, mengkaji dan meminda peraturan dan undang-undang Universiti sesuai dengan kehendak Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan undang-undang lain yang berkaitan.