Tindakan Undang Undang

Melantik, menyelaras dan memantau firma undang-undang yang dilantik untuk mewakili Universiti dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan Universiti.