Piagam Pelanggan

1. Menyemak, menderaf dan/atau meminda MoU yang dikemukakan oleh PTj dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja daripada tarikh dokumen diterima.

2. Mengambil tindakan tatatertib dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah semua maklumat yang relevan mencukupi;

3. Maklum balas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PTj BAGI SETENGAH TAHUN PERTAMA (JANUARI SEHINGGA JUN 2023)