Piagam Pelanggan

1. Mengambil tindakan tatatertib dalam empat belas (14) hari bekerja setelah semua maklumat yang relevan mencukupi.

2. Mengkaji, menggubal dan / atau meminda MoU / Perjanjian / Kontrak yang dikemukakan oleh PTj dalam masa dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh dokumen diterima.

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PTj BAGI SETENGAH TAHUN PERTAMA (JANUARI SEHINGGA JUN 2022)