Penasihatan

Memberikan pendapat perundangan bertulis kepada pihak pengurusan Universiti dalam hal-hal yang menyentuh Universiti secara amnya dan kepada Pusat Tanggungjawab yang berkenaan secara khususnya.